Östersjön: krig och samhälle under medeltid och tidigmodern tid, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar östersjöområdets historia från vikingatid till cirka 1600, särskilt krigets och den militära organiseringens betydelse för samhällsutvecklingen. Kursen presenterar och diskuterar relevant litteratur och teorier om dynamik och politik i förmoderna samhällen kopplat till nätverk, kunskaps- och varucirkulation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen