De internationella relationernas historia: teorier, metoder och historiografi, 7,5 hp

Kursen skall introducera studenter till det växande fältet IR historia (”new international history” på engelska) utifrån tre perspektiv: teori, metod och historiografi. Studenterna lär sig hur man studerar maktförhållanden i det internationella systemet ur ett historiskt perspektiv. Studieobjekt blir statliga och överstatliga aktörer, folkrätten och icke-statliga aktörer som NGO, transnationella företag samt aktivist- och lobbygrupper. Dessa studeras ur internationella, transnationella eller globala perspektiv. Vi studerar synen på krig och fred, synen på mellanstatliga organisationer och andra utvalda teman med särskild relevans för Sverige som neutralt land för att se om synen har förändrats på grund av de förändringar som fältet IR historia har genomgått de senaste decennierna. Dominerande teorier problematiseras. På kursen integreras så kallade ”mjuka” faktorer och perspektiv hämtade från andra områden såsom ekonomi, genus, psykologi eller sociologi. Metodologiskt studeras skillnaderna mellan traditionella, nationella metoder och de inter- och transnationella samt globalhistoriska metoderna. Källmaterialet finns på arkiv i olika länder (online).

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen