Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den känslosamma medeltiden – emotioner i kultur och social praktik

  • 7,5 hp

Vad vet vi om känslor och känsloyttringar under medeltiden? Hur ska emotioner studeras och vad avslöjar de om kultur och social praktik? Med utgångspunkt i olika ingångar i ämnet – till exempel känslor i litteraturen, i vardagslivet, i politiken, i religiös tro och ritual och så vidare – lär sig studenten att identifiera, problematisera och analysera emotioner och diskutera metoderna för att blottlägga dem.