Den känslosamma medeltiden – emotioner i kultur och social praktik, 7,5 hp

Vad vet vi om känslor och känsloyttringar under medeltiden? Hur ska emotioner studeras och vad avslöjar de om kultur och social praktik? Med utgångspunkt i olika ingångar i ämnet – till exempel känslor i litteraturen, i vardagslivet, i politiken, i religiös tro och ritual och så vidare – lär sig studenten att identifiera, problematisera och analysera emotioner och diskutera metoderna för att blottlägga dem.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen