Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950, 7,5 hp