Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö efter 1800

År 2050 kommer enligt FN över 70 procent av världens befolkning att bo i städer. Den urbaniserings- och moderniseringsprocess som startade i Västeuropa ca 1800 har blivit den dominerande rumsliga ordningen på jorden. Men vet vi verkligen vad vi menar med en ”stad” i olika tider och i olika kulturer?

Svartvitt fotografi. Stadsmiljö. En kvinna i 1800-talskläder går förbi en byggnad med skyltar.
Firman Beskow & Co, gas och vattenledningar, Högbergsgatan 30 A, 1903-1918. Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Den moderna historiens urbaniserade samhällen rymmer på många variationer. Städer har påverkat kulturer, ekonomier och socialt liv på ett mångfacetterat sätt. Investeringar och planeringar av den byggda miljön är därför rika kunskapskällor om historiska förhållanden, och om framtida utmaningar.

Masterkursen om urbanisering och stadsutveckling efter 1800 (II) syftar till att ge fördjupade kunskaper om ekonomiska, politiska, kulturgeografiska och bebyggelsehistoriska utvecklingslinjer i stadssamhällen med fokus på Sverige och Norden, och med komparativa perspektiv på Europa och världen.

Särskild fokus kommer för perioden efter 1800 kommer att ligga på etableringen av politiska kulturer för att befordra modernisering och infrastruktur; bostadsfrågans återkommande otillfredsställande lösningar och låsningar; staden som produktions- och konsumtionsort – samt segregation och klassmotsättningar i den moderna staden. Kursen kommer vid sidan av de historievetenskapliga att föra in sociologiska och kulturgeografiska perspektiv på framväxten av den moderna staden i olika faser efter 1800.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och fältstudier.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Om du är intresserad av perioden före 1800 finns kursen:

  Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 (HI8078)

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå