Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Döden spelar schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid

Föreställningar om döden och livet visar sig i konst, språk, och andra uttryck från medeltid och tidigmodern tid. Denna kurs handlar om dessa och hur de förhåller sig till mänskliga erfarenheter.

Med utgångspunkt i några av de allegorier, myter och metaforer för liv och död, tid, makt och sociala relationer som talade till såväl elit som vanliga människor under perioden, kommer vi att diskutera deras form och innehåll och hur de förhåller sig till människors erfarenheter.

Studenten kommer att möta och få tillämpa metoder och teorier som forskare använt för att studera sådana texter och visualiseringar. Här problematiseras och diskuteras begrepp som historisk erfarenhet, historisk kontext och historisk empati. Kursen belyser även hur synen på människors erfarenhet som studieobjekt förändrats över tid.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå