Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet

Under perioden 1450-1850 spelade Östersjön en unik roll i de omgivande ländernas historia som krigszon, transportmedel och som resurs. Denna kurs ger en tvärvetenskaplig fördjupning i Östersjöns ofta glömda historia.

I kursen undersöks Östersjöns historia genom historiska, etnologiska och arkeologiska perspektiv. Genom källmaterial och lämningar i både arkiv, museer och på havets botten möjliggörs en mångskiftande bild av det närliggande havets spännande förflutna.

Statens framväxt under perioden kan kopplas till örlogsflottornas roll i krig, i internationell handel och för administrationens utveckling. Kursen belyser de komplexa sammanhangen utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och diskuterar olika teoretiska och metodologiska sätt att studera relationen mellan människan och samhället i Östersjöns specifika kontext.

Kursen ges av forskare och lärare knutna till Centrum för maritima studier.

Människor står runt ett bord med museiföremål i lådor. Någon pekar på ett av föremålen.
Studenterna på kursen om Östersjöns glömda historia år 2022 släpptes in i Vasamuseets magasin. Där fick de studera och identifiera föremål under ledning av museets historiker Anna Maria Forssberg. Foto: Elin Heppling/SU
 • Kursupplägg

  Examinator

  Se Historiska institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Håll dig uppdaterad om pågående tvärvetenskapliga maritima studier hos Centrum för maritima studier och det pågående forskningsprogrammet Den glömda flottan - Sveriges "blåa" kulturarv 1450- 1850.

  Samarbete med maritima museer

  Kursen ges i ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer, myndigheten som bland annat ansvarar för Vasamuseet. I kursen ingår inte bara föreläsningar av verksamma forskare inom flera discipliner utan även praktiska och teoretiska inslag kopplade till den nationella maritima museiverksamheten och tillhörande forskning.

  Under kursens första år besökte studenterna Vasamuseet, där de under ledning av historiker Anna Maria Forssberg undersökte och identifierade ett antal föremål från museets magasin.

   

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Östersjöns glömda förflutna - en ny kurs som ger plats åt många perspektiv

  "Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet" heter den nya kurs som kommer att ge tvärvetenskapliga ingångar till havets historia.

  Närbild av ett skeppsmodell av örlogsfartyg. Kanonluckor öppna och skeppet lutar lite.
  Foto: Vasamuseet.

  Forskarna som utformat kursen arbetar just nu inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Den glömda flottan, på vilket de bygger mycket av kursens innehåll. Rykande färsk forskning, alltså.

  Östersjön är ett grunt hav med en djup historia.

  En tvärvetenskaplig utmaning

  Niklas Eriksson är arkeolog vid Stockholms universitet och har varit med och utarbetat kursens innehåll. Han framhåller kursens tvärvetenskaplighet, och hur det kan vara både givande och utmanande för den som vågar sig utanför det egna ämnets material och metoder.

  - Att arbeta tvärvetenskapligt innebär alltid i någon mån bli medveten om den egna disciplinens möjligheter och begränsningar, men också hur mycket mer man kan lära sig genom att försöka förstå andra discipliners mer specifika perspektiv.

  Samarbete med museer

  Historikern Ingvar Sjöblom forskar bland annat om skepp som användes i sjöslag och hur deras bestyckning, alltså vilka vapen de hade, förändrades över tid. Han ser fram emot kursen.

  - Det roligaste har varit att ta fram en kurs som utgår från forskningsprogrammet Glömda flottan. Jag tror studenterna mest kommer att uppskatta vårt samarbete med museer och arkiv. Det gäller exempelvis att med forskarglasögon besöka Vasamuseet, men även att lära sig leta efter digitala källor. Den här kursen är utmärkt för den nyfikna, moderna studenten som har en kandidatexamen i bagaget!

  Hav med historia

  Kursledare och historiker Leos Müller, som också är forskningsledare vid Centrum för maritima studier, ser fram emot att få veckla ut havets historia med nya studenter på avancerad nivå.

  - Östersjön är ett grunt hav - med en djup historia, säger han.

   

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå