Internationellt masterprogram i konstvetenskap, 120 hp

Mer information om programmet hittar du på programmets engelska sida.

Det internationella masterprogrammet i konstvetenskap ger dig fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet, med tonvikt på de färdigheter som krävs för att självständigt navigera på det internationella konstvetenskapliga fältet.

Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att kommunicera konstvetenskapliga forskningsrön i form av artiklar, konferensbidrag och utställningar. Programmet har en internationell profil och undervisningsspråket är engelska. Valbara kurser på svenska kan dock ingå. 

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) fördelade på obligatoriska kurser (52,5 hp), valbara kurser, inklusive praktik (22,5 hp) samt examensarbete (45 hp).

Inom programmet finns goda möjligheter till studier och praktik utomlands. Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet, såväl i den akademiska världen som i museivärlden och på andra platser där fördjupade konstvetenskapliga kunskaper och färdigheter efterfrågas. Det ger såväl formell behörighet till, som en god kunskaps- och färdighetsgrund för, utbildning på forskarnivå. 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen