Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik, 120 hp

Internationellt inriktat masterprogram för utställningsskapande, framför allt inom konstområdet, som genomförs i samarbete med ledande konstinstitutioner.

Syfte och kunskapsmål

Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande, organisation av olika former av produktioner och presentationer samt att skapa förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och visuell gestaltning.

Innehåll och undervisnings-/arbetsmetoder

Teoretiska kurser och fristående seminarier som berör konstfilosofi och utställningsteori, management och juridik varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och 10 veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ett examensarbete i form av ett curatoriellt projekt.

Examen och arbetsmarknad

Utbildningen förbereder för arbete som curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare och erbjuder goda möjligheter till ett brett kontaktnät för framtida yrkesverksamhet.

Ansökan via antagning.se. Kompletterande ansökningshandlingar obligatoriskt, slutligt urval sker via intervju. För ytterligare information se institutionens hemsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen