Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria

Vill du skaffa dig fördjupade insikter i människans historia, hur hon skapat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och organiserat sina livsvillkor samt fördelat makt och deltagande? Vill du samtidigt få kompetenser som ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden? Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den inledande kursen på ditt program. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig via student.ladok.se genom att logga in med eduID eller din inloggning från antagning.se. Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte.

Webbregistreringstider
Alla kurser: 2024-08-05 – 2024-08-09

Lärplattform

Alla kurser använder lärplattformen Athena, athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: Zoom SU 

Reservantagning

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 34 och vecka 35 (2024-08-19 – 2024-08-30). Om du inte hört något från oss senast den 30 augusti så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Övrig information

Information om antagning, ansökan om omregistrering och tillfällig dispens hittar du på Historiska insitutionens hemsida.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogrammet i historiska studier är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar.

Samtida fenomen i en alltmer komplex värld förstås bättre med ett historiskt perspektiv som inbegriper såväl individens handlingsramar, individuella och kollektiva föreställningar som samhällstrukturer och förändringsprocesser. Detta gäller inte minst jämställdhetsfrågor, nationella och etniska konflikter, omsorgsfrågor, resurskonflikter, globalisering och miljöfrågor.

Programmet är en sammanhållen helhet med vissa gemensamma kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudämnena (minst 60 högskolepoäng), men samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval. Programmet består av en introduktionskurs, tema- och färdighetskurser, och metod- och teorikurser som ger dig verktygen för att inom en gemensam kurs skriva ett examensarbete (30 hp). Undervisning på engelska kan förekomma. Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.

Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende) - kommunikation (massmedier, web, bibliotek, arkiv och organisationer) - offentlig och privat förvaltning (utredningsverksamhet) - kultur (museer, utställningsverksamhet, information och förmedling).

Nytt från och med höstterminen 2024 är att du som väljer Masterprogrammet i historiska studier med inriktning idéhistoria kan välja mellan två olika studiegångar, en studiegång för idéhistoria och en för idéhistoria/miljöhumaniora. 

För studiegång idéhistoria/miljöhumaniora gäller precis som för studiegång idéhistoria att minst 60 hp ska vara inom huvudområdet idéhistoria, inklusive uppsats (30 hp) och idéhistorisk metodkurs (7,5 hp). Alltså måste minst 22,5 hp av de valbara kurserna vara inom huvudområdet idéhistoria, alternativt minst 15 hp för den som väljer Kulturvetenskaplig kunskapsteori som sin obligatoriska kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik. Skillnaden är att för den som läser studiegång idéhistoria/miljöhumaniora ska uppsatsen ha inriktning mot idéhistoria/miljöhumaniora, och utöver det krävs minst 15 hp inom kurser med inriktning mot miljöhumaniora (inom eller utanför idéhistoriaämnet), inklusive en obligatorisk tvärvetenskaplig inriktningskurs om miljöhumaniora på termin 2. Det vill säga att sammanlagt minst 45 hp ska vara riktade mot miljöhumaniora.

Om du väljer att läsa programmet enligt den nya studiegången Idéhistoria/miljöhumaniora kommer du också att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang för miljöhumaniora på SU. Inom detta anordnas bland annat en ”strimma”, en seminarieserie som löper över hela programtiden. Den obligatoriska tvärvetenskapliga inriktningskursen termin 2 är också en del i detta miljöhumaniorasammanhang.

 • Programöversikt

  Programmet innehåller ett antal obligatoriska kurser:

  Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk (7,5 hp). Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen anordnas gemensamt av ekonomisk historia, historia och idéhistoria. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1.

  En av följande kurser: Kulturvetenskaplig kunskapsteori (Institutionen för kultur och estetik, ges av idéhistorieämnet) 7,5 hp, eller Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (Historiska institutionen) 7,5 hp, eller Vetenskaplighet och forskningsetik (Filosofiska institutionen) 7,5 hp, eller annan motsvarande kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik. Denna kurs ska läsas under år 1.Kulturvetenskaplig kunskapsteori (Institutionen för kultur och estetik, ges av idéhistorieämnet) 7,5 hp, eller Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (Historiska institutionen) 7,5 hp, eller Vetenskaplighet och forskningsetik (Filosofiska institutionen) 7,5 hp, eller annan motsvarande kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik. Denna kurs ska läsas under år 1.

  Examensarbete (30 hp). Obligatorisk inriktningsspecifik kurs för samtliga programstudenter. Examensarbetet skrivs inom den studerandes huvudområde: ekonomisk historia, historia eller idéhistoria. Seminarierna och arbetet med examensarbetet löper som en röd tråd genom de två årens utbildning med introduktion under termin 1 och en del seminarier under termin 2 och 3. Den examensgivande kursen fyller programmets hela termin 4.

  För alla som läser programmet med inriktning Idéhistoria är även kursen Idéhistorisk metodkurs obligatorisk. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1.

  Så här ser studiegången i programmet ut om du läser inriktning idéhistoria, med studiegång idéhistoria alternativt idéhistoria/miljöhumaniora.

  År 1

  Den första terminen på programmet är uppbyggd på samma sätt för båda studiegångarna Idéhistoria och Idéhistoria/Miljöhumaniora. Den andra terminen skiljer sig studiegångarna något åt. 

  Båda studiegångarna: Termin 1 (30 hp)

  • Historia i samhället forskning, historiografi och historiebruk (huvudområde historia), 7,5 hp
  • Kulturvetenskaplig kunskapsteori (huvudområde Idéhistoria) 7,5 hp, eller Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (huvudområde Historia) 7,5 hp, eller Vetenskaplighet och forskningsetik (huvudområdet Filosofi) 7,5 hp, eller annan motsvarande kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik.
  • Idéhistoria – metodkurs, 7,5 hp (huvudområde idéhistoria)
  • Valbar temakurs/teorikurs 7,5 hp

  Termin 2 (30 hp), Studiegång Idéhistoria 

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska) eller annan motsvarande kurs om skrivmetodik (väljs termin 2 eller termin 3), eller Valbar kurs, 7,5 hp
  • Valbara kurser, 7,5 hp, motsvarande 22,5 

  Termin 2 (30 hp), Studiegång Idéhistoria/Miljöhumaniora

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska) eller annan motsvarande kurs om skrivmetodik (väljs termin 2 eller termin 3), eller Valbar kurs, 7,5 hp
  • Miljöhumaniora – Inriktningskurs (huvudområde arkeologi), 7,5 hp
  • Valbara kurser, 7,5 hp, motsvarande 15 hp
    

  År 2

  Termin 3 har samma upplägg för båda studiegångarna. Termin 4 består av en masterkurs för respektive inriktning.

  Termin 3 (30 hp), Båda studiegångarna

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska) eller annan motsvarande kurs om skrivmetodik om sådan kurs ej lästs termin 2, annars Valbar kurs, 7,5 hp
  • Valbara kurser/praktik, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp

  Termin 4 (30 hp), Studiegång Idéhistoria

  Idéhistoria – masterkurs, 30 hp (huvudområde idéhistoria)

  Termin 4 (30 hp), Studiegång Idéhistoria/Miljöhumaniora:

  Idéhistoria/miljöhumaniora – masterkurs, 30 hp (huvudområde idéhistoria)

 • Så ansöker du

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare