Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde.

Foto: chezbeate / Pixabay
Foto: chezbeate / Pixabay

Programmet behandlar mångfald i bred bemärkelse, där begreppet kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, normbrytande funktionsvariation, rasifiering och ålder.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier handlar om att omsätta mångfaldsforskningens kunskaper och insikter i kunnande och praktiker och göra dem användbara i mångfaldens vardag och i yrkesliv.

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig en bred kompetens att arbeta aktivt och konkret med mångfaldsfrågor. Det är även en mångvetenskaplig grundutbildning som ger specifik kompetens att arbeta med utredningar, policy- och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.

 • Programöversikt

  Under den första terminen ges en historisk, teoretisk och praktiskt inriktad introduktion till företeelsen mångfald. Denna termin ger således en grundläggande kunskap om mångfald och forskningen inom området. Den andra terminen rör tillämpningar av denna kunskap. Då behandlas Sveriges politiska system och mångfald som politisk fråga samt mångfaldsfrågor utifrån gällande lagstiftning. Terminen avslutas med en tillämpad kurs som handlar om normkritisk pedagogik.

  Efter introduktionsåret väljer studenten 90 hp inom något av huvudområdena etnologi, genusvetenskap, historia, religionshistoria eller sociologi.

  Programmet avslutas med en termin som ger en breddad praktiskt tillämplig kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet. Terminen inleds med en kursdel som ger grundläggande kunskaper om kvantitativ metod i praktik och teori. I nästa kursdel repeteras och fördjupas mångfaldsbegreppet samt olika sätt att konkret arbeta med mångfaldsfrågor. Avslutningsvis gör studenterna praktik vid företag, myndighet eller organisation.

  Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom respektive huvudområde och ger behörighet till studier på avancerad nivå.

  Programmets värdinstitution är Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Programmet ges i samarbete med Historiska institutionen och Sociologiska institutionen.

  År 1

  Termin 1

  Mångfaldsstudier I (ETG610), 30 hp

  Delkurser:

  Introduktion i mångfaldsstudier, 7,5 hp
  Särbehandling, tolerans, makt och historisk förändring, 7,5 hp
  Mångfald, ojämlikhet och villkorad närvaro, 7,5 hp
  Mångfaldens representationer, 7,5 hp

  Termin 2

  Mångfaldsstudier II (ETG620), 15 hp

  Delkurser:

  Mångfald och politik, 7,5 hp
  Mångfald och juridik, 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik (GV5008), 15 hp

  Delkurser:

  Normkritisk pedagogik 1, 7,5 hp
  Normkritisk pedagogik 2, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Kurs I inom det valda huvudämnet. En av följande:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Genusvetenskap I (GV1000), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Religionshistoria I (RHG001), 30 hp
  Sociologi I (SOA100), 30 hp

  Termin 4

  Kurs II inom det valda huvudämnet. En av följande:

  Etnologi II (ETG002), 30 hp
  Genusvetenskap II (GV2001), 30 hp
  Historia II (HI2001), 30 hp
  Religionshistoria II (RHG002), 30 hp
  Sociologi II (SOA200), 30 hp

  År 3

  Termin 5

  Kurs III/kandidatkursen inom det valda huvudämnet.

  Etnologi - kandidatkurs (ETG301), 30 hp
  Genusvetenskap - kandidatkurs (GV3002), 30 hp
  Historia - kandidatkurs (HI4000), 30 hp
  Religionshistoria - kandidatkurs (RHG003), 30 hp
  Sociologi III (SOA300), 30 hp

  Termin 6

  Mångfaldsstudier III (ETG631), 30 hp

  Delkurser:

  Kvantitativ metod i praktik och teori, 7,5 hp
  Att arbeta med mångfald, 7,5 hp
  Praktik, 15 hp

 • Så ansöker du

  Programmet går på helfart, campus, och startar endast på höstterminer. Ansökan görs via Antagning.se.

 • Mer information

  Kandidatprogram i mångfaldsstudier

  Det treåriga kandidatprogrammet i mångfaldsstudier riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig en bred kompetens för att arbeta konkret inom området.

  Varför ett program om mångfald?
  Social och kulturell mångfald är utmärkande för många samhällen och har så varit i århundraden. Möjligheter och problem med mångfald aktualiseras idag såväl i samhället i stort som i organisationer, myndigheter och företag. Med andra ord finns det inom en rad samhällssektorer behov av personer med specialkompetens på mångfaldsområdet.

  Mångfald i teori och praktik
  Målet med programmet är att omsätta mångfaldsforskningens insikter i kunnande och praktiker användbara i mångfaldens vardag och yrkesliv. Du kommer därför att få möta lärare som är aktiva forskare och föreläsare som arbetar konkret med mångfaldsfrågor inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

  Möjlighet att studera vidare
  En filosofie kandidatexamen gör dig behörig att läsa vidare på avancerad nivå till en masterexamen och därifrån söka plats på forskarutbildning.

  Arbetsmarknad
  Programmet ger en mångvetenskaplig grundutbildning med kompetens för att arbeta med utvärderingar samt policy och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.

 • Kontakt