Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Tycker du att det är viktigt att värna människors rätt att vara olika och allas lika värde? Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier riktar sig till dig som är intresserad av mångfald och rättvisefrågor och som vill skaffa dig kompetens att arbeta aktivt och konkret med dessa frågor.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Har du blivit antagen till en utbildning hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför terminsstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser öppnar den 5 augusti och stänger den 18 augusti. Samtidigt skickar vi ut välkomstmejl till alla antagna. Se till att läsa ditt välkomstmejl noga, där finner du närmare information som rör din utbildning. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppost. Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka utbildningen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Du kan inte logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”. Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad får du också tillgång till Athena där viktig information om din utbildning publiceras.

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför utbildningsstart via e-post. För att inte missa någon information från oss, vänligen håll uppsikt även på din skräppost. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter utbildningens start fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om utbildningsplats ibland inte kan lämnas förrän strax före utbildningsstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Hitta schema och litteraturlista

Scheman och litteraturlistor till din utbildning finner du i utbildningskatalogen, under respektive kurs. 

Våra kurser i utbildningskatalogen

Kontakt

E-post: studentadministration@erg.su.se
Tel: 08 - 16 20 00 (växel)

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter
Foto: Jens Olof Lasthein

På utbildningen får du studera mångfald i bred bemärkelse, det vill säga människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, ras/etnicitet, religion, socialgrupp, platstillhörighet, normbrytande funktionsvariation eller ålder.

Allt fler arbetsgivare och aktörer i samhället efterfrågar kunskaper och färdigheter i mångfaldsfrågor. Det här programmet ger dig både teoretisk kompetens om komplexa sammanhang och möjlighet att omsätta dessa kunskaper till praktiska färdigheter, användbara i mångfaldens vardag och yrkesliv. Utbildningen bygger på samarbeten med flera universitetsämnen, redan etablerade mångfaldsvetare och framtida uppdragsgivare inom näringsliv, myndigheter och organisationer. I programmet ingår tio veckors praktik inom en sektor som du själv får välja.

Studierna på programmet ger dig specifik kompetens att till exempel arbeta inom utredningar och projekt eller med kommunikations-, policy- och hr-frågor. Tidigare studenter har bland annat gått vidare till arbeten som projektledare, strateg, arbetsmarknadscoach, enhetschef vid offentlig förvaltning och förundersökningsledare.

Programmet är en mångvetenskaplig grundutbildning som ger dig en filosofie kandidatexamen i något av ämnena etnologi, genusvetenskap, historia, religionshistoria eller sociologi, beroende på vilket huvudämne du väljer. Det ger även behörighet att läsa vidare på en rad olika magister- eller masterprogram, antingen som professionsinriktad fortutbildning eller för en akademisk karriär.

 • Programöversikt

  Under den första terminen ges en historisk, teoretisk och praktiskt inriktad introduktion till företeelsen mångfald. Denna termin ger således en grundläggande kunskap om mångfald och forskningen inom området. Den andra terminen rör tillämpningar av denna kunskap. Då behandlas Sveriges politiska system och mångfald som politisk fråga samt mångfaldsfrågor utifrån gällande lagstiftning. Terminen avslutas med en tillämpad kurs som handlar om normkritisk pedagogik.

  Efter introduktionsåret väljer studenten 90 hp inom något av huvudområdena etnologi, genusvetenskap, historia, religionshistoria eller sociologi.

  Programmet avslutas med en termin som ger en breddad praktiskt tillämplig kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet. Terminen inleds med en kursdel som ger grundläggande kunskaper om kvantitativ metod i praktik och teori. I nästa kursdel repeteras och fördjupas mångfaldsbegreppet samt olika sätt att konkret arbeta med mångfaldsfrågor. Avslutningsvis gör studenterna praktik vid företag, myndighet eller organisation.

  Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom respektive huvudområde och ger behörighet till studier på avancerad nivå.

  Programmets värdinstitution är Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Programmet ges i samarbete med Historiska institutionen och Sociologiska institutionen.

  År 1

  Termin 1

  Mångfaldsstudier I (ETG610), 30 hp

  Delkurser:

  Introduktion i mångfaldsstudier, 7,5 hp
  Särbehandling, tolerans, makt och historisk förändring, 7,5 hp
  Mångfald, ojämlikhet och villkorad närvaro, 7,5 hp
  Mångfaldens representationer, 7,5 hp

  Termin 2

  Mångfaldsstudier II (ETG620), 15 hp

  Delkurser:

  Mångfald och politik, 7,5 hp
  Mångfald och juridik, 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik (GV5008), 15 hp

  Delkurser:

  Normkritisk pedagogik 1, 7,5 hp
  Normkritisk pedagogik 2, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Kurs I inom det valda huvudämnet. En av följande:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Genusvetenskap I (GV1000), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Religionshistoria I (RHG001), 30 hp
  Sociologi I (SOA100), 30 hp

  Termin 4

  Kurs II inom det valda huvudämnet. En av följande:

  Etnologi II (ETG002), 30 hp
  Genusvetenskap II (GV2001), 30 hp
  Historia II (HI2001), 30 hp
  Religionshistoria II (RHG002), 30 hp
  Sociologi II (SOA200), 30 hp

  År 3

  Termin 5

  Kurs III/kandidatkursen inom det valda huvudämnet.

  Etnologi - kandidatkurs (ETG301), 30 hp
  Genusvetenskap - kandidatkurs (GV3002), 30 hp
  Historia - kandidatkurs (HI4000), 30 hp
  Religionshistoria - kandidatkurs (RHG003), 30 hp
  Sociologi III (SOA300), 30 hp

  Termin 6

  Mångfaldsstudier III (ETG631), 30 hp

  Delkurser:

  Kvantitativ metod i praktik och teori, 7,5 hp
  Att arbeta med mångfald, 7,5 hp
  Praktik, 15 hp

 • Så ansöker du

  Programmet går på helfart, campus, och startar endast på höstterminer. Ansökan görs via Antagning.se.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

  Det här är verkligen ett passande program om du gillar att tänka på samhällsfrågor ur ett maktperspektiv.

  Clara Baumgarten. Foto: Charlotte Baumgarten.

  Clara Baumgarten fastnade för kandidatprogrammet i mångfaldsstudier för att det innehöll mycket av det hon fann viktigt och intressant. I framtiden kan hon tänka sig att arbeta med många olika saker, men innan dess lockar fortsatta studier.

  Läs hela intervjun

   

   

  Möt våra alumner

  Jag ville arbeta konkret med förändringsprocesser

  Sina Nikafkar. Foto: privat.

  Sina Nikafkar avslutade 2021 kandidatprogrammet i mångfaldsstudier och jobbar idag på Halmstad kommun som samordnare med inriktning på social hållbarhet. Kunskaperna från sin utbildning ser han som väsentliga i sitt dagliga arbete: "De har givit mig förmågan att problematisera på ett konstruktivt sätt".

  Läs hela intervjun

   

  Mångfaldsstudier gör det möjligt att förstå vår samtid.

  Josefine Wall Scherer. Foto: privat.

  När Josefine Wall Scherer skulle börja på universitetet ville hon gå en utbildning som kunde ge henne bra argument till vardagens diskussioner om genusfrågor. På kandidatprogrammet i mångfaldsstudier fann hon vad hon letade efter och fick bland annat möjlighet att fördjupa sig i en fråga som alltid intresserat henne: Vem som får synas och på vilket sätt?

  Läs hela intervjun

   

 • Kontakt

  Till utbildningsadministratörerna kan du vända dig med praktiska frågor om dina studier och frågor som rör antagning/reservantagning vid institutionen:

  Studentkontakt vid ERG

  Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång.

  Till programansvarig kan du vända dig med frågor som rör programmets innehåll eller upplägg.

  Studievägledare
  Studievägledare
  Programansvarig för Kandidatprogram i mångfaldsstudier