Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i barns språkutveckling

Programmet riktar sig till dig som har logopedexamen eller kandidatexamen i lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap och som vill fördjupa dina kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet.

Barn och vuxen tränar språkförmåga. Foto: Aliaksei Yaskevich/Mostphotos
Foto: Aliaksei Yaskevich/Mostphotos

Masterprogrammet i barns språkutveckling fördjupar dina språkvetenskapliga kunskaper och ger dig kännedom om olika metodologiska ansatser inom området barns språkutveckling.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger vid att utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt och din förmåga till självständig analys. Du får öva dig i att kommunicera ditt arbete både skriftligt och muntligt genom mindre projektuppgifter och seminariepresentationer.

Programmet ger dig djupgående kunskaper och färdigheter inom barns språkutveckling, och gör dig behörig till vidare utbildning på forskarnivå. Utbildningen förbereder dig också inför en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling.

 

 • Programöversikt

  Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska kurser (45 hp) och valbara kurser (45 hp), samt examensarbete för masterexamen (30 hp). Varje termin innefattar normalt fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Mitterminsgräns tillämpas och innebär att två delkurser om 7,5 hp läses parallellt under varje halvtermin. Undantag från tillämpning av mitterminsgräns kan göras för vissa färdighetskurser och valbara kurser lästa vid annan fakultet eller annat lärosäte.

  Av valbara kurser om 45 hp skall minst 15 hp läsas inom utbildningens huvudområde och 15 hp inom ett annat huvudområde. Kurser väljs i samråd med programansvarig. Examensarbetet för masterexamen utgör en termins arbete om 30 hp. Möjlighet finns att inkludera utlandsstudier och praktik inom ramen för programmet. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Språkets evolution och barns språkutveckling 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Metoder för studiet av barns språkutveckling 7,5 hp (huvudområde lingvistik)

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  eller
  Barns språkutveckling - magisterkurs 15 hp (huvudområde lingvistik)
  samt valbara kurser om totalt 15 hp*

  *Programmet erbjuder möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen. Studenten läser då en magisterkurs om 15 hp under programmets andra termin.

  År 2

  Termin 3

  Statistik för språkvetare, 7,5 hp (färdighetskurs, huvudområde lingvistik)
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)*
  Valbara (färdighets)kurser om totalt 15 hp

  *Avancerad akademisk engelska kan läsas antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Barns språkutveckling - masterkurs, 30 hp (huvudområde lingvistik)

 • Mer information

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida ling.su.se/utbildning.

  Studentexpedition