Magisterprogram i lingvistik, 60 hp

Om programmet

Magisterprogrammet i lingvistik omfattar två terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser, varav minst 30 hp inom respektive studiegång. Programmet har tre studiegångar: datorlingvistik, fonetik och teckenspråk. Magisterprogrammet i lingvistik syftar till att förmedla fördjupade kunskaper inom den valda studiegången, låta studenten bredda sina kunskaper inom relevanta områden och till att bereda studenten möjlighet att träna sin förmåga att planera, utföra och såväl skriftligt som muntligt redogöra för forskningsarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen