Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik

Inriktningen datorlingvistik inom magisterprogrammet har ett särskilt fokus på korpusrelaterat arbete.

Magisterprogrammet i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik ger dig fördjupade kunskaper inom ditt valda huvudområde. Som student tränas du i att planera, utföra och redogöra för självständigt forskningsarbete. Inriktningen datorlingvistik har ett fokus på korpusrelaterat arbete, främst knutet till text.

Programmet leder till magisterexamen i lingvistik och gör dig behörig att söka utbildning på forskarnivå.