Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik

Inriktningen datorlingvistik inom magisterprogrammet har ett särskilt fokus på korpusrelaterat arbete.

Magisterprogrammet i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik ger dig fördjupade kunskaper inom ditt valda huvudområde. Som student tränas du i att planera, utföra och redogöra för självständigt forskningsarbete. Inriktningen datorlingvistik har ett fokus på korpusrelaterat arbete, främst knutet till text.

Programmet leder till magisterexamen i lingvistik och gör dig behörig att söka utbildning på forskarnivå. 

 • Programöversikt

  Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Programmet startar med en kurs som är obligatorisk för samtliga inriktningar och avslutas med examensarbete och gemensamt uppsatsseminarium. Valbara kurser väljs i samråd med studierektor eller studievägledare.

  År 1

  Termin 1

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Projektkurs i datorlingvistik, 15 hp

  Termin 2

  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)*
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Datorlingvistik - magisterkurs (LID749)

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, är valfri inom programmet. Kursen kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition