Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom vårt kandidatprogram studerar du hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Du väljer om du ska specialisera du dig inom datorlingvistik, experimentell lingvistik eller typologi och språklig mångfald.

Lingvistik är idag ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Datorlingvistik, psykolingvistik och fonetik med experimentella metoder är några av de områden som våra studenter introduceras för redan på grundnivå.

Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk. Du får färdigheter och kunskaper i språkanalys och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor. Som student i lingvistik tränar du dessutom upp din kommunikativa kompetens och förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande. 

Praktik och valbara kurser

Programmet består av obligatoriska och valbara kurser. Under programmets valbara delar kan du välja att bredda dig inom ett område eller att i projektform fördjupa dina studier i anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Det finns också möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet.

Under sista terminen finns möjlighet att göra praktik, till exempel på ett företag, en myndighet eller inom annan organisation. Utbildningen avslutas med en kandidatkurs då du skriver ditt examensarbete.