Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i översättning, källspråk ryska

  • 120 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogram i översättning ger djupgående kunskaper om och färdigheter i översättning samt ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap. Dessutom kan det tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom översättning.

Programmet innefattar såväl översättningsteoretiska kurser som kurser i praktisk översättning, där du översätter från ryska till svenska. Programmets studiegång omfattar fyra terminers heltidsstudier och innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna omfattar 90 hp och de valfria kurserna omfattar 30 hp.

Under programmets första termin läser du fyra obligatoriska kurser: Vetenskaplighet och forskningsetik, Översättning och samhälle, Översättningsvetenskaplig teori och metod samt Facköversättning I. Under programmets fortsatta gång läser du även följande obligatoriska kurser: Fackspråk och terminologi, Facköversättning II, Samtida översättningsforskning samt Avancerad akademisk engelska. De valfria kurserna kan du välja ur Tolk- och översättarinstitutets kursutbud, men det är också möjligt att välja andra kurser.

Programmet leder till en filosofie masterexamen på 120 hp, inklusive examensarbete på sammanlagt 30 hp, med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen efter 60 hp inklusive examensarbete på 15 hp.

Antagningsprovet äger rum den 15–16 maj. Vi kallar aktuella sökande till antagningsprovet via e-post.