Masterprogram i kinesiska, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i kinesiska är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 hp. Första terminen utgörs av en språklig förberedelse i kinesiska inför studierna i Kina samt kurser i akademisk engelska och forskningsetik vid Stockholms universitet. Under andra och tredje terminen bedrivs studierna i Hangzhou, Kina. Programmet är inriktat på studier av det kinesiska språket samt en kulturhistorisk och samhällsvetenskaplig genomlysning av det moderna Kina. Den fjärde och avslutande terminen ägnas åt examensarbetet i Stockholm. Studierna leder till såväl en masterexamen i Asiens språk och kulturer från Stockholms universitet som en masterexamen vid Zhejiangs universitet i Kina. Programmet ges inom ramen för ett samarbete mellan Zhejiangs universitet i Hangzhou och de nordiska universiteten i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Århus.

Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildningen i Asiens språk och kulturer. Programmet syftar till att ge studenten en kompetens på arbetsmarknaden som ger möjlighet att arbeta inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv för att där syssla med Kinakontakter och analys av det moderna Kina.

Om ämnet: Kinesiska

Kina är världens folkrikaste land och har idag världens näst största ekonomi. Kina får allt mer inflytande i världen vad gäller ekonomi, politik och kultur. Kinas ekonomiska framgångar och ökande handelsförbindelser har medfört ett växande utbyte även med Sverige. Kina är både intressant och spännande. Studier i kinesiska öppnar dörren för dig till Kinas rika kultur, flertusenåriga historia, fascinerande samhällsutveckling och inte minst mötet med över en miljard kineser.

Om du vill skaffa dig gedigna kunskaper i det kinesiska språket kräver detta hårt arbete och ett långsiktigt engagemang. För dig kan dessa kunskaper, i kombination med kunskaper i andra ämnen, vara utslagsgivande på arbetsmarknaden och vägen till en internationell karriär.

När du studerar kinesiska lär du dig det moderna standardspråket, putonghua. I studierna ingår också kurser om det kinesiska samhället, Kinas historia och litteratur. Efter två års studier kan du föra en enklare konversation på kinesiska och på egen hand börja läsa modern sakprosa och modern skönlitteratur med hjälp av lexikon.

För att kunna bli antagen till Kinesiska I behöver du ha kunskaper i Kinesiska motsvarande steg 3 från gymnasiet eller ha läst våra förberedande kurser Kinesiska för nybörjare I, 15 hp och Kinesiska för nybörjare II, 15 hp. Kinesiska I startar varje hösttermin. Efter Kinesiska I fortsätter du att läsa Kinesiska II i Stockholm. Den tredje terminen har vi en utbytestermin för våra studenter i staden Changchun i provinsen Jilin i Kina. Den fjärde terminen återvänder du till Stockholm och förbereder dig för skrivandet av kandidatuppsatsen som sker på hösten termin fem. För att ta ut en kandidatexamen i kinesiska behöver du sammanlagt 180 hp.

Vi erbjuder också ett tvåårigt Masterprogram i kinesiska, 120 hp. Utbildningen erbjuds i samarbete med flera ledande nordiska universitet och Zhejiangs universitet i Hangzhou. Termin 1 och 4 läses i Stockholm och termin 2 och 3 studerar du på plats i Hangzhou.

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.