Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur

 • 120 hp

Masterprogrammets studiegång ”polsk litteratur” anlägger ett brett perspektiv på den polska litteraturen.

Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, orientering i kultur- och idéhistoria där det polska och det internationella relateras till varandra samt inblickar i aktuella litteratur- och kulturvetenskapliga perspektiv.

 • Programöversikt

  Polsk litteratur är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt fyra valbara kurser (30 hp), varav minst 7,5 hp skall vara inom huvudområdet Slaviska språk med inriktning på polsk litteratur. 15 hp läses inom andra huvudområden än Slaviska språk, och 15 hp måste utgöras av färdighetskurser. För mer information om vilka kurser du kan välja att läsa inom ramen för programmet, se vårt aktuella utbud av valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

  • Introduktion till litterär tolkningsteori, 7,5 hp
  • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  • Narrativ teori i komparativ kontext, 7,5 hp

  Dessutom läser du följande kurs:

  • Teori och akademisk presentation, 7,5 hp (huvudområde slaviska språk)

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns här.

  Termin 2

  Under programmets andra termin ges en obligatorisk kurs, vilket ger dig utrymme för tre valbara kurser:

  • Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
  • Valbara kurser om totalt 22,5 hp (varav 15 hp i huvudområdet slaviska språk)

   

  År 2

  Termin 3

  Under tredje terminen måste 15 hp utgöras av valbara färdighetskurser, en valbar kurs om 7,5 hp samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Under termin 3 läses även den obligatoriska kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Den kan räknas antingen som en färdighetskurs eller som en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

  • Färdighetskurser, 15 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns här.

  Termin 4

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Polska – Masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i masterseminariet, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en eller två andra studenter som opponent/er. Du opponerar själv på två uppsatser.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i polska eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

 • Kontakt

  Kontakt

  Frågor om programmets upplägg och innehåll besvaras av Lisa Mendoza Åsberg, studierektor för polska . Se www.su.se/slabafinety för kontaktuppgifter och mottagningstider.

  Frågor om möjligheter till utlandsstudier besvaras av vår internationella koordinator, som nås på exchange.ike@su.se.

  Samordnare för Masterprogrammet i litteraturvetenskap är Axel Englund, axel.englund@littvet.su.se.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen