Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör

Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vänder sig till dig som vill skaffa dig grundliga kunskaper om musik och utveckla din kompetens att kommunicera om musik och musikliv.

Programmet förbereder för olika former av arbete inom musikbransch och kulturadministration, i synnerhet sådana som efterfrågar musikkunskap, liksom språklig och kommunikativ förmåga. Du väljer själv hur du vill bredda din profil genom till exempel ekonomi, juridik eller språk.

 • Programöversikt

  Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet musikvetenskap och ger behörighet till avancerad nivå.

  Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång.

  År 1

  Termin 1

  Musikvetenskap I, 30 hp
  Den första programspecifika terminen ger grundläggande kunskap om musik som en sociologisk, historisk, kommunikativ och medierad företeelse och om hur man forskar kring detta i musikvetenskap.

  Termin 2

  Musikvetenskap II, 30 hp
  Den andra programspecifika terminen ger en fördjupning och tillämpning av denna kunskap. Terminen innehåller en delkurs som behandlar skrivande om musik inom musikkritik, programverksamhet och vetenskaplig tillämpning.

  År 2

  Termin 3 och 4

  Efter introduktionsåret väljer du kurser om 60 högskolepoäng inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Exempel på huvudområden kan vara företagsekonomi, juridik, medie- och kommunikationsvetenskap och svenska och flerspråkighet.

  År 3

  Termin 5

  Musikvetenskap - kandidatkurs, 30 hp
  Programmets femte termin består av fördjupning och tillämpning inom huvudområdet musikvetenskap med vetenskaplig teori och metod, musikteori och musikanalys, samt examensarbete.

  Termin 6

  Studenten ska välja en av följande kurser:

  • Skrivande i yrkeslivet, 7,5 hp (huvudområde svenska)
  • Kulturkommunikation på musikområdet, 7,5 hp (huvudområde musikvetenskap)

  Programmet avslutas med en programspecifik termin som rymmer kurser i musik, marknad och upphovsrätt, skrivande i yrkeslivet (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet) eller kulturkommunikation på musikområdet, projektarbete samt fem veckors praktik. Den avslutande terminen ger således en breddad praktisk tillämpning av kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Inriktningen mot musikkommunikatör fungerar väldigt väl om du vill jobba i musikbranschen

  Studenten Alexander berättar om kandidatprogrammet i musikvetenskap. 

  Se filmen.

  Möt våra lärare

  Om du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer - historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter - ska du definitivt ge ämnet en chans

  Toivo Burlin är lektor och undervisar på flera kurser i musikvetenskap, bland annat på Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör.

  Läs intervjun.

 • Kontakt

  Studievägledning, musikvetenskap 

  Cécile Bardoux Lovén
  E-post: studievagledare@music.su.se