Masterprogram i musikvetenskap, 120 hp

Det tvååriga masterprogrammet ger studenten fördjupade kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet, samt kritiska redskap för att förstå och analysera musik och musikliv på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund. Utbildningen inleds med historiska bakgrunder avseende synsätt på musikens

funktion och mening från antiken till romantiken, och motsvarande tolkningsmodeller. Mot denna bakgrund ges kunskap och färdighet i moderna tolkningsteorier av semiotisk, hermeneutisk och kritisk karaktär, liksom frågor om multi- och intermedialitet. Möjlighet finns till fördjupning i aktuell musikhistoriografi, liksom i de formalistiska synsätt som i modern tid varit starka i musikestetik och musikteori. I utbildningen ingår ett praktikmoment, som kan ersättas av en färdighetskurs. Programmet innehåller ett visst utrymmer för individuell anpassning. Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång. Programmet svarar mot en efterfrågan på kommunikativ kompetens och kunskap om musik inom musikbranschen. Det förbereder för högt kvalificerade arbetsuppgifter av självständig karaktär inom privat

kulturnäring och offentlig kultursektor och ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom huvudområdet musikvetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen