Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska

 • 120 hp

Programmet fördjupar och utvecklar kunskaperna inom området antik grekiska och stärker studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska innebär fördjupande studier i lingvistik och grekiska, med anknytning till de områden som ingår i institutionens forksningsprofil: syntax, semantik och språkfilosofi. Genom valbara kurser får du som student möjlighet att själv utforma delar av utbildningen.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Grekiska - Grammatik och textstudium, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)

  Termin 2

  Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Grekiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning grekiska)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

   

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se