Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska, 120 hp

Om programmet

Förutom de fakultetsgemensamma kurser som är obligatoriska för Masterprogram i språkvetenskap – vetenskapsteori och forskningsetik, avancerad akademisk engelska – och den obligatoriska träningen av din akademiska språkfärdighet i grekiska väljer du också område och kurser för din språkvetenskapliga specialisering, med anknytning till institutionens aktuella forskningsprofil vad gäller det grekiska språket: syntax, semantik och språkfilosofi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen