Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

 • 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap fördjupar och utvecklar kunskaperna inom ditt valda huvudområde. Programmet består av obligatoriska kurser och valbara kurser och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till Institutionen för lingvistik! Nedan följer generell information om terminsstarten. Mer information om ditt program får du via mejl i slutet av juli.

Registrering

De flesta av våra kurser öppnar för webbregistrering den 5 augusti. Mer information om vad som gäller kurserna inom ditt program får du i välkomstbrevet som skickas ut efter andra antagningsbeskedet. Observera att alla studenter måste registrera sig inför varje termin. 

Athena – vår lärplattform

Genom din registrering får du tillgång till lärplattformen Athena. Där hittar du all information om dina kurser och om höstens undervisning.

Undervisning hösten 2020

På grund av coronapandemin kommer vår undervisning att ges online höstterminen 2020. Undantag görs för några kurser som kommer ha enstaka moment på campus.

Läs mer om beslutet och om vilka kurser som undantas

Villkor för antagning

Har du blivit antagen med villkor måste villkoret för behörighet vara uppfyllt innan du kan registrera dig och påbörja utbildningen. Har du nyligen blivit behörig och lyckas inte med webbregistreringen, vänligen kontakta Studentexpeditionen för att få hjälp: exp@ling.su.se

Reservantagning

Om du står som reserv och blir aktuell för antagning kommer vi att kontakta dig.

Kontakt och mer information

Kontaktuppgifter och mer information om vår verksamhet hittar du på institutionens hemsida ling.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet som kräver kunskaper om baltiska språk och baltisk kultur. Kurserna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden inom baltisk språkvetenskap och som student får du träning i att självständigt och reflekterande tillämpa teorier och metoder på språkligt material. Du får också språklig träning i lettiska och litauiska. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Observera! Höstterminen 2020 ges flera av programmets kurser med webbaserad undervisning. Antagna studenter får mer information i välkomstbrevet från institutionen.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet baltiska språk, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är lettiska eller litauiska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp

  Av de valbara kurserna under termin 1 och 2 utgörs 15 hp av kurser inom huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med programansvarig för studiegången.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Baltiska språk - masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator, inriktningen mot baltiska språk

  Lilita Zalkalns, studierektor
  lilita.zalkalns@balt.su.se
  08-16 46 09

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

   

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor (Institutionen för lingvistik)
  ma@ling.su.se