Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska

 • 120 hp

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i finska och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

På inriktningen finska presenteras aktuella forskningsområden samt teorier och metoder inom finsk språkvetenskap. Som student får du tillämpa dessa teorier och metoder på språkligt material och tränas i att arbeta självständigt och analytiskt. Du utvecklar dessutom din språkfärdighet i finska. 

Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom finsk språkvetenskap. Programmet förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för ett yrkesliv som kräver kunskaper om finska språket, finsk litteratur och finsk kultur. 

Undervisningsspråk på programmet är finska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet finska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp (huvudområde finska)
  Finska, Syntax, 7.5 hp (huvudområde finska)

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Finska - masterkurs, 30 hp (huvudområde finska)

 • Kontakt

  Koordinator, inriktningen finska

  Laura Lunnevuori, Studierektor
  studierektor@finska.su.se

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se