Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska

 • 120 hp

På masterprogrammet i språkvetenskap får du fördjupa dina språkkunskaper och utveckla din språkfärdighet. Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot italienska erbjuder fördjupande studier på avancerad nivå i italienska och lingvistik. Som student på programmet väljer du en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data.

Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Läs mer om upplägget i utbildningsplanen till höger. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  De romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp 
  Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp

  Termin 2

  Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7.5 hp
  Andraspråksinlärning i den romanska världen, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs
  eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Italienska - masterkurs, 30 hp (inkl författande av uppsats)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

   

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se