Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin

 • 120 hp

Programmet fördjupar dina studier inom det latinska språkvetenskapliga området och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnet latin samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Som examensarbete skriver du en uppsats utifrån en frågeställning inom den latinska språkvetenskapen. Ämnet väljer du själv i samråd med en handledare.

Programmet förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Vulgärlatin, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)

  Termin 2

  Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Latin - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se