Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin

  • 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot latin erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det latinska språkvetenskapliga området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik.

Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnet latin samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Examensarbetet består av en uppsats som behandlar en frågeställning inom den latinska språkvetenskapen. Ämne för examensarbetet väljer studenten själv i samråd med en handledare.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap med inriktning mot latin, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen