Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

 • 120 hp

På masterprogrammet i språkvetenskap fördjupas och utvecklas dina kunskaper om språk. Studierna är forskningsförberedande och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik. Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till Institutionen för lingvistik! Nedan följer generell information om terminsstarten. Mer information om ditt program får du via mejl i slutet av juli.

Registrering

De flesta av våra kurser öppnar för webbregistrering den 5 augusti. Mer information om vad som gäller kurserna inom ditt program får du i välkomstbrevet som skickas ut efter andra antagningsbeskedet. Observera att alla studenter måste registrera sig inför varje termin. 

Athena – vår lärplattform

Genom din registrering får du tillgång till lärplattformen Athena. Där hittar du all information om dina kurser och om höstens undervisning.

Undervisning hösten 2020

På grund av coronapandemin kommer vår undervisning att ges online höstterminen 2020. Undantag görs för några kurser som kommer ha enstaka moment på campus.

Läs mer om beslutet och om vilka kurser som undantas

Villkor för antagning

Har du blivit antagen med villkor måste villkoret för behörighet vara uppfyllt innan du kan registrera dig och påbörja utbildningen. Har du nyligen blivit behörig och lyckas inte med webbregistreringen, vänligen kontakta Studentexpeditionen för att få hjälp: exp@ling.su.se

Reservantagning

Om du står som reserv och blir aktuell för antagning kommer vi att kontakta dig.

Kontakt och mer information

Kontaktuppgifter och mer information om vår verksamhet hittar du på institutionens hemsida ling.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet utmynnar i en masterexamen men det finns också möjlighet att ta ut magisterexamen efter halva tiden.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 • Programöversikt

  Programmet omfattar motsvarande fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 60 hp inom huvudområdet/inriktningen. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Nordiska språk med historisk inriktning – Magisterkurs, 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Av de valbara kurserna under termin 1 och 2 skall två kurser om vardera 7,5 hp utgöras av kurser inom huvudområdet nordiska språk. Kurs två skall utgöra en fördjupning av kurs ett. Kurserna väljs ur kursutbudet på Institutionen för svenska och flerspråkighet och i samråd med programansvarig studierektor.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp.
  Kurserna väljs ur Institutionen för svenska och flerspråkighets
  kursutbud och i samråd med programansvarig studierektor.

  Termin 4

  Nordiska språk med historisk inriktning – Masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator för inriktningen mot nordiska språk

  Josefine Berg, Kursadministratör
  josefine.berg@su.se

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se