Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska, 120 hp

Förutom de fakultetsgemensamma kurser som är obligatoriska för språkvetenskaps-programmet – vetenskaplighet och forskningsetik, akademisk engelska – och den obligatoriska träningen av din akademiska muntliga och skriftliga träning i portugisiska väljer du också område och kurser för din språkvetenskapliga specialisering, med anknytning till institutionens forskningsprofil. Centrala områden är pragmatik, samtals- och diskursanalys, andraspråksinlärning, syntax och språkförändring. I programmet ingår en mastersuppsats om 30 hp, som du lägger fram vid institutionens forskarseminarium.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen