Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik

 • 120 hp

Arbetar du med språkundervisning? Vill du veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Då kan masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik vara något för dig. Utbildningen är tvåårig och kan läsas på hel- eller halvfart.

Inom ämnet språkdidaktik berörs språk och språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv. Språkets roll som identitetsmarkör, kunskapsbildare och kunskapsbärare studeras i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Ämnets uppgift är bland annat att belysa och bidra till en kritisk debatt, där språkets roll i skola och samhälle relateras till makt- och dominansförhållanden samt till frågor om klass, kön och etnicitet.

Inriktningen språkdidaktik ger en fördjupning i för språkundervisningen intressanta forskningsämnen som till exempel språkutveckling, läs- och skrivutveckling, svenska och svenska som andraspråk, moderna språk och lärande och bedömning.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 • Programöversikt

  Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Läs mer om upplägget i utbildningsplanen till höger.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp 
  Språkdidaktik – teori, metod, tillämpning, 7,5 hp
  Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs
  eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Språkdidaktik - masterkurs, 30 hp 

 • Kontakt

  Koordinator

  Pernilla Rosell Steuer, studierektor
  pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
  08-12 07 67 28

  Institutionen för språkdidaktik

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se