Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

 • 120 hp

Programmet fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv. Du får också ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik som förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om svenska som andraspråk hos barn och vuxna. Du får kunskaper om andraspråksinlärning, om psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter på tvåspråkighet, om litteracitet hos flerspråkiga och bedömning av språkutveckling. Vidare behandlas andraspråksanvändning på arbetsplatser och i samhället samt frågor om undervisning. Studierna avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats.

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på forskarnivå eller för yrkesarbete inom skola och utbildning, förvaltningar, organisationer och företag. 

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 • Programöversikt

  Det tvååriga programmet består av obligatoriska programkurser, obligatoriska kurser inom inriktningen svenska som andraspråk samt av valbara kurser. För mer information, se utbildningsplan till höger!

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5
  Andraspråksinlärning, 7,5 hp 
  Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

  Termin 2

  Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, 7,5 hp
  Bedöma och testa andraspråkskompetens, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp eller för magisteravgång Svenska som andraspråk Magisterkurs, 15 hp
  Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig studierektor.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs

  Termin 4

  Svenska som andraspråk, masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator

  Olivia Schlyter, Studievägledare
  sva@su.se
  08-16 11 96

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se