Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp

Du som väljer inriktningen svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv hos barn och vuxna, lärande på ett andraspråk och på flera språk, psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare, bedömning av språkutveckling, andraspråksanvändning på arbetsplatser och i samhället samt frågor om undervisning. Inriktningen är ett samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Yrkesliv:

Inriktningen svenska som andraspråk förbereder dig för arbete inom många sektorer av arbetsmarknaden, t.ex. inom skola och utbildning, samt inom förvaltningar, organisationer och företag. Den förbereder även för forskarutbildning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen