Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i språkvetenskap med svenska som huvudinriktning syftar till fortsatt studium i svenska och fortsatt träning i att ta fram ny kunskap om svenskan på vetenskaplig grund: att självständigt identifiera och formulera språkvetenskapliga problem, att systematiskt samla in och analysera data och att presentera och utvärdera resultatet. Studierna kan riktas mot olika områden såsom grammatik, textanalys, fonologi, samtalsanalys eller sociolingvistik. Man kan välja om man vill fullfölja hela programmet eller avsluta efter ett år med en magisterexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap med huvudinriktningen svenska förbereder för arbete inom områden där teoretiska språkkunskaper och analysfärdigheter är särskilt användbara såsom information, kommunikation, medieutveckling, undervisning, översättning, bibliotek, förlag och arkiv. Uppsats(er) inom programmet är meriterande vid ansökan till forskarutbildningen i nordiska språk.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men engelskspråkig undervisning förekommer också. Programmet vänder sig i till studenter med svensk eller utländsk grundexamen. I den behörighetsgivande utbildningen bör ha ingått att ha författat en språkvetenskaplig uppsats i svenska eller svenska som andraspråk.

Om ämnet: Svenska

Svenska

Vill du arbeta med kommunikation och skrivande i framtiden? Eller är du allmänt intresserad av språk och svenska? Du kan läsa flera olika utbildningar hos oss, både fristående kurser och program. Du läser grammatik och lär dig mer om texter, om hur samtal ser ut och fungerar, om bilders betydelse och hur hjärnan fungerar när vi använder språk. Du tränar därtill muntliga framträdanden och skriftlig färdighet i akademiska och professionella genrer.

Våra fristående kurser Svenska III och kandidatkurs handlar om svenskan som språk, om texter och hur svenskan används. De kan vara kärnan i en examen men även ett bra komplement till andra ämnen. På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du exempelvis med att granska texter, framställa material och ge råd i policyfrågor som rör språk på företag och myndigheter. Vi har också ett antal kortare, praktiskt inriktade kurser, till exempel Praktisk retorik och Skrivande i yrkeslivet som i de flesta fall ges på kvällstid, halvfart.

Du som behöver stärka din färdighet i svenska språket kan läsa våra kurser i svenska som främmande språk, till exempel Akademisk svenska för andraspråkstalare. De är särskilt anpassade till svenskan i den akademiska miljön. även du som har fullständig utländsk gymnasieutbildning men som saknar behörighet i svenska kan läsa behörighetsgivande kurser i svenska hos oss.

ARBETSMARKNAD Utbildning i ämnet svenska är en grund för arbeten inom kommunikation, reklam, bibliotek, arkiv, museer och förlag. Många som studerat svenska arbetar också med att undervisa. Går du Språkkonsultprogrammet får du en specialiserad yrkesidentitet.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för lingvistik