Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska, 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap med svenska som huvudinriktning syftar till fortsatt studium i svenska och fortsatt träning i att ta fram ny kunskap om svenskan på vetenskaplig grund: att självständigt identifiera och formulera språkvetenskapliga problem, att systematiskt samla in och analysera data och att presentera och utvärdera resultatet. Studierna kan riktas mot olika områden såsom grammatik, textanalys, fonologi, samtalsanalys eller sociolingvistik. Man kan välja om man vill fullfölja hela programmet eller avsluta efter ett år med en magisterexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap med huvudinriktningen svenska förbereder för arbete inom områden där teoretiska språkkunskaper och analysfärdigheter är särskilt användbara såsom information, kommunikation, medieutveckling, undervisning, översättning, bibliotek, förlag och arkiv. Uppsats(er) inom programmet är meriterande vid ansökan till forskarutbildningen i nordiska språk.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men engelskspråkig undervisning förekommer också. Programmet vänder sig i till studenter med svensk eller utländsk grundexamen. I den behörighetsgivande utbildningen bör ha ingått att ha författat en språkvetenskaplig uppsats i svenska eller svenska som andraspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen