Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska

 • 120 hp

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i tjeckiska och språkvetenskap och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Inom inriktningen tjeckiska studeras tjeckisk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och att genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbara kurser 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser 30 hp

  Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 skall totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för den valda profilen (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i samråd med programansvarig lärare. En av profilkurserna kan förläggas till år två och i så fall läses år ett istället en valbar kurs.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Tjeckiska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)

 • Kontakt

  Koordinator

  Mattias Ågren, Studierektor
  mattias.agren@slav.su.se
  08-16 33 27

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

   

  Programkoordinator

  Sofia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik
  ma@ling.su.se