Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska, 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tyska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning i tysk språkvetenskap. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet samt stärka dina ämnesövergripande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Förutom att träna det tyska språket på en fördjupad nivå kommer du att få inblick i aktuella forskningsområden av olika slag i tysk språkvetenskap. Teorier och metoder som är tillämpbara inom forskningsområdena presenteras och du tillämpar dessa teorier och metoder vid analysuppgifter av olika slag. I utbildningen ingår även diskussion och värdering av de använda analysredskapen och deras tillämpning på språkligt material på tyska. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap. Undervisningsspråk på kurserna inom huvudområdet är tyska.

Utbildningen består alltså av obligatoriska kurser inom huvudområdet, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, samt valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud. För de två senare kategorierna är undervisningsspråket engelska och svenska samt tyska för valbara kurser I tyska.

Programmet som ger djupgående kunskaper och färdigheter kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk eller där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, om tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas kultur är en konkurrensfördel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen