Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i baltiska språk och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Är du antagen till ett program vid Institutionen för lingvistik? Välkommen! Efter andra antagningsbeskedet får du ett välkomstbrev med mer information om registrering och terminsstart.

Registrering HT21

De flesta av våra kurser öppnar för webbregistrering den 10 augusti

26 augusti är sista registreringsdag för kurser som börjar i period 1 (30 aug).
25 oktober är sista registreringsdag för kurser som börjar i period 2 (1 nov). 

Om du inom ditt program läser kurser som ges av andra institutioner, gäller inte ovanstående registreringsdatum. Se den aktuella kurssidan eller institutionens hemsida för mer information om registrering. 

Observera att registrering är obligatorisk för alla studenter och att du förlorar din studieplats om du inte registrerar dig.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen så får du hjälp: exp@ling.su.se

Reserver och sena anmälningar

Reserver antas i turordning vartefter lediga platser uppstår. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Har du gjort en sen anmälan (efter 16 juli) kommer ditt välkomstbrev i samband med eventuell efterantagning. Brevet skickas till den e-postadress du registrerade när du gjorde din anmälan.

Mer information

Kontaktuppgifter och mer information hittar du under våra utbildningssidor

Institutionen för lingvistik/Utbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter i hörsal, Södra huset, Stockholms universitet. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet som kräver kunskaper om baltiska språk och baltisk kultur. Kurserna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden inom baltisk språkvetenskap och som student får du träning i att självständigt och reflekterande tillämpa teorier och metoder på språkligt material. Du får också språklig träning i lettiska och litauiska. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet baltiska språk, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är lettiska eller litauiska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna.

  Schema och litteraturlista finns på respektive kurssida. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna under termin 2 av Baltiska språk -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde baltiska språk), samt ytterligare 15 hp av de valbara kurserna under termin 1 och 2 av kurser inom huvudområde baltiska språk.

  Av de valbara kurserna under termin 1 och 2 utgörs 15 hp av kurser inom huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med programansvarig för studiegången.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Baltiska språk - masterkurs, 30 hp (huvudområde baltiska språk)

  För masterexamen ska minst 30 hp av de valbara kurserna och färdighetskurserna utgöras av kurser inom huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med koordinatorn för inriktningen. 

 • Kontakt

  Koordinator, inriktningen mot baltiska språk

  Lilita Zalkalns, studierektor
  lilita.zalkalns@balt.su.se
  08-16 46 09

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot baltiska språk.

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik