Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska

Masterprogrammet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i ryska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Studera hos oss 21
Foto: Shutterstock

Är du antagen till ett program vid Institutionen för lingvistik? Välkommen! Efter andra antagningsbeskedet får du ett välkomstbrev med mer information om registrering och terminsstart.

Du hittar också informationen på vår webbplats:

Ny student vid Institutionen för lingvistik

Masterprogrammet i språkvetenskap

Är du antagen till masterprogrammet i språkvetenskap ska du registrera dig hos oss men också vid den institution som är värd för din inriktning. Under fliken Kontakt på programsidan kan du se vilken institution din inriktning tillhör. Du kommer också att få ett välkomstbrev med instruktioner för registrering.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Närbild av studenter under föreläsning på Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktning ryska

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap och övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Som student tränas du i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar och du får vidgad kompetens i att analysera språkdata och språkvetenskapliga texter. Genom det avslutande examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.

  Scheman och litteraturlistor finns under respektive kurs i utbildningskatalogen.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp 
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Ryska - magisterkurs 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Av valbara kurser under termin 3 ska 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk

  Termin 4

  Ryska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)

 • Kontakt

  Koordinator

  Mattias Ågren, Studierektor
  mattias.agren@slav.su.se
  08-16 33 27

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot ryska.

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik