Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning, 120 hp

Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende. Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen