Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning. Du behöver inte ha några förkunskaper i svenskt teckenspråk men det kan vara en fördel om du är bekant med dövas situation och språk i Sverige.

Kandidatprogrammet består av teoretiska och praktiska kurser i och om teckenspråk och kurser i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

  • Programmet förbereder för yrkesverksamhet som teckenspråkstolk.
  • Programmet ger dig också behörighet att fortsätta de akademiska studierna på avancerad nivå inom översättningsvetenskap.