Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning. Du behöver inte ha några förkunskaper i svenskt teckenspråk, men det kan vara en fördel om du är bekant med dövas situation och språk i Sverige.

Kandidatprogrammet består av teoretiska och praktiska kurser i och om teckenspråk och kurser i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

  • Programmet förbereder för yrkesverksamhet som teckenspråkstolk.
  • Programmet ger dig också behörighet att fortsätta de akademiska studierna på avancerad nivå inom översättningsvetenskap.
  • Utbildningen är starkt färdighetsinriktad och innebär heltidsstudier – det är schemalagd undervisning upp till fem dagar i veckan, och till det kommer hemuppgifter.

Fler videor om teckenspråk och tolkning finns på vår YouTube-kanal.