Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens andra termin. Kursen har delats upp i två inriktningar. Du som har ditt förstaämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling.