Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens andra termin. Kursen har delats upp i två inriktningar. Du som har ditt förstaämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt studier i utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. 

  Kursen består av två delar:

  1. Utvecklingsarbete, 2,5 hp
   Delkursen är av introducerande karaktär och syftar till att ge en överblick inom området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och utbildning.
   Del 1 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  2. Ämnesdidaktik, 5 hp
   I delkursen fördjupas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande med fokus på ett utvalt tema med anknytning till undervisning i studentens ämnen.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och en individuell muntlig redovisning.

  Betygskriterier HVÄU03 - gäller från VT 2019 (238 Kb)

  Examinator

  Del 1: Petter Sandgren

  Del 2: Pernilla Andersson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Helkurs: Pernilla Andersson, pernilla.andersson@su.se 
  Del 1: Petter Sandgren, petter.sandgren@edu.su.se 
  Del 2: Pernilla Andersson, pernilla.andersson@su.se 

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se 

  Utbildningsadministration
  Helkurs: kursadmin.did@su.se 
  Del 1: ann.ottosson@edu.su.se 
  Del 2: kursadmin.did@su.se