Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling. Utifrån utvärderingens betydelse för styrning och uppföljning av pedagogisk verksamhet belyses modeller och strategier samt ämnesdidaktiska aspekter som avser utvecklingsarbete i skola och undervisning. 

Läs om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:


  Delkurs 1: Utvecklingsarbete, 2,5 hp
  Delkursen är av introducerande karaktär och syftar till att ge en överblick inom området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och utbildning. Olika modeller och strategier för lokalt utvecklingsarbete och deras underliggande motiv behandlas.


  Delkurs 2: Ämnesdidaktik 5 hp
  I delkursen fördjupas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande med fokus på ett utvalt tema med anknytning till undervisning i studentens ämnen. Särskild tonvikt ligger på ämneslärares reflektion kring förutsättningar för undervisning, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv samt utifrån egna och andras praktiska erfarenheter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Utvecklingsarbete, 2,5 hp examineras genom en individuell skriftlig uppgift.


  Delkurs 2: Ämnesdidaktik 5 hp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och en individuell muntlig
  redovisning.

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning institution: studievagledning@hsd.su.se

  Studievägledning ULV: ulv@su.se

  Kursansvarig: