Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling. Utifrån utvärderingens betydelse för styrning och uppföljning av pedagogisk verksamhet belyses modeller och strategier samt ämnesdidaktiska aspekter som avser utvecklingsarbete i skola och undervisning.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. 

  Kursen består av två delar:

  1. Utvecklingsarbete, 2,5 hp
   Delkursen är av introducerande karaktär och syftar till att ge en överblick inom området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och utbildning.
   Del 1 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  2. Ämnesdidaktik, 5 hp
   I delkursen fördjupas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande med fokus på ett utvalt tema med anknytning till undervisning i studentens ämnen.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och en individuell muntlig redovisning.

  Examinator

  Helkurs: Steven Dahl, Mattias Björklund
  Delkurs 1: Isak Benyamine
  Delkurs 2: Steven Dahl, Mattias Björklund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Helkurs: Steven Dahl, steven.dahl@su.se, Mattias Björklund, mattias.bjorklund@su.se
  Delkurs 1: Isak Benyamine, isak.benyamine@edu.su.se
  Delkurs 2: Steven Dahl, steven.dahl@su.se, Mattias Björklund, mattias.bjorklund@su.se

  Utbildningsadministration

  Helkurs: kursadmin.did@su.se 
  Delkurs 1: Ann Ravelin, ann.ravelin@edu.su.se
  Delkurs 2: kursadmin.did@su.se 

  Kontakt ULV
  ulv@su.se