Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling. Utifrån utvärderingens betydelse för styrning och uppföljning av pedagogisk verksamhet belyses modeller och strategier samt ämnesdidaktiska aspekter som avser utvecklingsarbete i skola och undervisning. 

Läs om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs 1: Utvecklingsarbete, 2,5 hp
  (ges av Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD)
  VT22: 22/3-28/3 samt 24/5-30/5

  Delkurs 2: Ämnesdidaktik 5 hp
  Ämnesdidaktik, 5 hp
  (ges av Institutionen för ämnesdidaktik)
  VT22: 29/3-14/4 samt 31/5-3/6
  Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Utvecklingsarbete, 2,5 hp examineras genom en individuell skriftlig uppgift.


  Delkurs 2: Ämnesdidaktik 5 hp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och en individuell muntlig
  redovisning.

  Examinator

  Examinator 2022:

  Delkurs 1:

  Delkurs 2:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för ämnesdidaktik.

  Kursansvarig för helkurs: Pernilla Andersson
  Kursadministration helkurs: studieadmin@hsd.su.se
  Studievägledning helkurs: studievagledning@hsd.su.se

  1. Utvecklingsarbete, 2,5 hp:

  Delkursansvarig: Petter Sandgren
  Delkursadministration: Ann Ottosson

  2. Ämnesdidaktik, 5 hp
  Delkursansvarig: Pernilla Andersson
  Delkursadministration: studieadmin@hsd.su.se