Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar – ingår i Kulturskoleklivet

 • 7,5 hp

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen behandlar begrepp och perspektiv som berör normkritik och samhällsfrågor i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för normkritiskt arbete med barn och unga.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV03KS (372 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift, en muntlig redovisning och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp samt respons på annan grupps arbete. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se