Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturskoledidaktik: grupp och individ – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på individens och gruppens utveckling. Kursen behandlar gruppdynamik, gruppsykologi och sociologi i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. Kursen har ett praktikutvecklande förhållningssätt och berör även barnkultur, produktion och ledarskap.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs I: Barn och unga i kulturskola, 7,5 hp
  Delkursen behandlar pedagogiska, didaktiska och psykologiska teorier av relevans för arbete i kulturskola.

  Delkurs II: Pedagogiskt ledarskap och produktionsprocesser med barn, 7,5 hp
  Delkursen behandlar frågor om relationer mellan elever, mellan elever och pedagog och andra aktörer samt frågor om hur och varför olika innehåll och metoder i undervisningen blir relevanta.

  I båda delkurserna anläggs ett praktikforskningsliknande förhållningssätt där studenten provar och utvecklar sina kunskaper i någon relevant praktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV05KS (564 Kb)

  Examination

  Delkurs I: Barn och unga i Kulturskola, 7,5 hp examineras genom
  a) en individuell skriftlig hemtentamen
  b) individuell dokumentation av, samt analys av, praktik i digital portfölj i form av en skriftlig uppgift och praktisk redovisning

  Delkurs II: Pedagogiskt ledarskap och produktionsprocesser med barn, 7,5 hp examineras genom
  a) gestaltande uppgift i grupp
  b) individuell dokumentation av, samt analys av, praktik i digital portfölj i form av en skriftlig uppgift och praktisk redovisning

  Examinator

  Examinatorer HT21

  Sofia Cedervall och Ketil Thorgersen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Sofia Cedervall, sofia.cedervall@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se