Kulturskoledidaktik: grupp och individ – ingår i Kulturskoleklivet, 15 hp