Film och skapande i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet, 7,5 hp