Drama - didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5 hp