Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik – ingår i Kulturskoleklivet, 15 hp

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen somvänder sig till dig är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Kursen berör didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på ämnesdidaktik utifrån studentens konstområde. Kursen behandlar ledarskap i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet.

I kursen anläggs ett praktikforskningsliknande förhållningssätt där studenten provar och utvecklar sina kunskaper i någon relevant praktik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen