Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen somvänder sig till dig är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen berör didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på ämnesdidaktik utifrån studentens konstområde. Kursen behandlar ledarskap i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet.

I kursen anläggs ett praktikforskningsliknande förhållningssätt där studenten provar och utvecklar sina kunskaper i någon relevant praktik.

Läs mer om Kulturskoleklivet: www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

Kursbeskrivning HV08KS HT20 (224 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

  Kurskrav: individuell muntlig redovisning och individuell performativ uppgift är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Examinationsformer

  - en individuell skriftlig uppgift

  - en ledaruppgift i studiegruppen

  - individuell dokumentation i digital portfölj

  Betygskriterier (370 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020: Sofia Cedervall, Ketil Thorgersen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  Campustillfällen varje måndag. Exakta datum och tider publiceras i schemalänken nedan inom kort.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se