Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik – ingår i Kulturskoleklivet

 • 15 hp

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen somvänder sig till dig är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen berör didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på ämnesdidaktik utifrån studentens konstområde. Kursen behandlar ledarskap i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet.

I kursen anläggs ett praktikforskningsliknande förhållningssätt där studenten provar och utvecklar sina kunskaper i någon relevant praktik.

Läs mer om Kulturskoleklivet: www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

  Kurskrav: individuell muntlig redovisning och individuell performativ uppgift är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Examinationsformer

  - en individuell skriftlig uppgift

  - en ledaruppgift i studiegruppen

  - individuell dokumentation i digital portfölj

  Betygskriterier (370 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

  Campustillfällen varje måndag. Exakta datum och tider publiceras i schemalänken nedan inom kort.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se